Samtykkeskjema og bildebruk

Det er viktig å hente inn tillatelse før en fotograferer barna i barnehagen. Dette er særlig viktig når en ønsker å publisere bilder på internett. Dette er like viktig både på åpne nettsider og på lukka nettbaserte plattformer.

For at foreldre skal føle seg trygge på hva de samtykker til, er det noen sentrale stikkord. Det må komme klart frem HVA slags bilder/filmer som tas av barn, og HVEM som kan få se dem.

Her er et eksempel på et samtykkeskjema utarbeidet i Kleppe friluftsbarnehage. Dette skjemaet finnes også i boka «Del gleder». Kap 2 i boka handler om etikk og hvordan bruke bilder og samtykke.

Ta inn hele skjermen 30.10.2012 144429.bmp
Samtykkeskjema og bildebruk

Publisert:

Skrevet av:

.