Samtykkeskjema og bildebruk

Det er viktig å hente inn tillatelse før en fotograferer barna i barnehagen, særlig når en ønsker å publisere de på internett.

For at foreldre skal føle seg trygge på hva de samtykker til, må det komme klart frem HVA slags bilder/filmer som tas av barna, og HVEM som kan få se dem.

På Senter for IKT i utdanningens blogg IKT i praksis, finner du et samtykkeskjema utarbeidet i Kleppe friluftsbarnehage. Dette skjemaet finnes også i boka «Del gleder» Kap 2 i boka handler om etikk og hvordan bruke bilder og samtykke.

Ta inn hele skjermen 30.10.2012 144429.bmp
Samtykkeskjema og bildebruk