Nettverkssamlinger for IKT-ansvarlige

I Klepp kommune har vi nylig startet med nettverkssamlinger for IKT-ansvarlige i barnehagene. En viktig målsetning med nettverket er å utveksle erfaringer og dele ideer med hverandre. En annen viktig målsetning er å øke den enkeltes og barnehagenes totale kompetanse. Alle barnehagene i kommunen er representert, både de kommunale og de private.

Både skolene og barnehagene i kommunen er tilknyttet It’s learning. Det ble derfor naturlig å opprettet et fag som vi har kalt «IKT-nettverk bhg» i It’s learning. Her publiseres diverse nyttig informasjon, referat fra samlinger, tips om lenker, programvare m.m. Her er og ei mappe som vi har kalt «Ressursbase». Der kan hver enkelt publisere og dele tips og ideer som kan være til nytte for andre: ideer til pedagogiske opplegg, tips om program, trinn for trinn instruksjon om et program eller funksjoner i programmet («bruksanvisninger»), tekniske forklaringer m.m. Det er også lagt til rette for diskusjonsforum, der den enkelte kan stille spørsmål, komme med ønsker til samlingene, kommentere, gi tips og råd m.m.


Publisert:

Skrevet av:

.