NRK Ytring

6. mars 2016 deltok jeg i debattprogrammet NRK Ytring. Her beskrev jeg helt konkret hvordan personalet i Kleppe friluftsbarnehage bruker nettbrett og andre digitale verktøy sammen med barna i skapende og kreative prosesser. Jeg brukte bl.a. animasjonsprosjektet Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen som et konkret eksempel.

Debatten var i anledning IKT-senterets lansering av Barnehagemonitor 2015. Der kommer det fram at det har vært en dobling av nettbrett i barnehagene siden 2013.

. . .

Personvern og etiske vurderinger

Jeg la bl.a. stor vekt på barnas glede av å kunne dele det de har laget med andre! Digitale produkt er lette å dele.

Men samtidig er det ekstremt viktig at personalet ivaretar barnas personvern, det etiske og opphavsretten. Alt skal ikke deles. Noen ganger er det slik at selv om det er lov å dele, er det ikke sikkert at det er lurt å dele det. Og da må personalet gå foran som gode rollemodeller og ivareta det etiske.

. . .

Aktuelle lenker


Publisert:

Skrevet av:

.