Nettbrett og digitale enheter i barnehagen

To interessante program om barn og nettbrett: Lytt til Kulturnytt på NRK P2 5. juli eller Kulturnytt Debatt.

. . .

Reflekterte voksne

Et viktig stikkord for meg er: reflekterte voksne som er bevisste på bruken av ulike digitale enheter. Dette gjelder både mht tidsbruk og mht hvilket innhold som tilbys barna. Dataspill har sin verdi, og det finnes mange gode spill. Men jeg er mest opptatt at alt det andre positive både nettbrett og datamaskiner kan brukes til, og ønsker at barna skal få konkrete erfaringer med å uttrykke seg gjennom bilder og lyd, lage animasjonsfilm, eksperimentere med tegning, søke etter fakta på internett, bruke kart osv.

. . .

Variasjon er et viktig stikkord

Rammeplanen slår fast at personalet skal «skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles» og «barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.» (pkt 3.1. om Kommunikasjon, språk og tekst).

Selv har jeg god erfaring med å vise bilder fra bøker via projektor og storskjerm når jeg leser for ei stor gruppe barn – da ser alle like godt! (Bruk f.eks. e-bøker, skann vanlige bøker eller bruk Nasjonalbibliotekets nettside.) Når jeg leser for ei lita gruppe barn, passer det best med ei vanlig bok eller et nettbrett. Det er lesingen som er det viktigste, ikke hvilket format boka er i.

Jeg er opptatt av at barn i barnehagen skal få anledning til å leke og utforske gjennom bruk av digitale enheter og leke og utforske gjennom tradisjonelle aktiviteter (f.eks. på formingsrommet, i byggekroken, på puterommet, gjennom vanlige spill og puslespill – og ikke minst ute i naturen!). Det handler om variasjon.

. . .

Lenker

Klikk her for flere blogginnlegg om nettbrett.

Klikk her for flere blogginnlegg om digital kompetanse.


Publisert:

Skrevet av:

.