Natureksperiment og digitale verktøy

3-4 åringene (Sommerfuglene) og 4-5 åringene (Froskene) har holdt på med flere spennende natureksperiment de siste månedene. Noen av disse ble presentert på Forskerfrøkonferansen i Stavanger 8. mars. Et av eksperimentene er også beskrevet i en artikkel som jeg nettopp har skrevet for Forskerfrø.

Barna har deltatt i hele prosessen med alle eksperimentene: Barna har vært med og klargjort og satt opp eksperimentene, de har fulgt nøye med på hva som skjedde underveis med eksperimentene, og de har studert «resultatet» i etterkant. Og så lenge en bruker digitale verktøy for å synliggjøre eksperimentet, er det lett å dele «resultatet» med andre etterpå.

. . .

Utførte natureksperiment

  • 4-5 åringene har studert hva som skjer med en blomst som drikker vann: Se filmen En tulipan vokser.
  • 4-5 åringenehar «sådd» ei bønne i en glassbolle, for å kunne følge med på hvordan den spirer. Dette eksperimentet er også tidligere beskrevet her på bloggen, se Ei ert spirer.
  • 3-4 åringene ble inspirert av Froskene, og valgte å gjøre et eksperiment med Karse til Påske.
  • 3-4 åringenehar eksperimentert med planter og småkryp, og har blant annet laget markbolig og sneglepark.

. . .

Timelapse film

Noen ganger ønsker en å dokumentere utviklingen av noe som skjer i løpet av noen timer eller dager, for eksempel hvordan en ert spirer eller en plante vokser. Da kan en bruke et kamera med time lapse funksjon. Time lapse betyr å ta bilder med et fast intervall. Intervallene bør tilpasses det som fotograferes og hvor lang tid prosessen tar. Det er ofte mest praktisk å gjøre dette inne. Men, det kan også gjøres ute dersom kameraet kan stå på et beskyttet sted, eventuelt filme gjennom et åpent vindu.