Kodetimen 2016 – også for barnehagebarn

Da er de eldste barna i Kleppe friluftsbarnehage påmeldt til Kodetimen 2016. Kodetimen arrangeres i uke 49 (5.-11.desember), men kan i praksis gjennomføres når en selv ønsker. Anbefaler andre barnehager å gjøre det samme.

Kodetimen er en time med programmering, ferdig tilrettelagt for barn og unge i alle aldersgrupper. Den voksne trenger ikke å ha erfaring med programmering. Det er gøy og motiverende, og barna/de unge ser at de kan lære å mestre teknologi som et kreativt verktøy. Kodetimen er en stor dugnad hvor vi hjelper til med å bringe Norge inn i det 21. århundre! (https://www.kidsakoder.no/kodetimen/)

. . .

Hva er koding?

Da vi gjennomførte Kodetimen 2015, startet vi med å spørre barna «Hva er å kode?» Ei av jentene var raskt oppe med ei hånd og forklarte at det var noe med roboter. Ifølge barna kan roboter både snakke og høre og gjøre alt mulig!

En kode er en kommando, f.eks. at vi trykker på lysbryteren og det skjer noe, eller at vi bruker fingeren på en iPad og det skjer noe. Vi kan også kode oss selv eller en figur ved å gi kommandoer: gå til punkt A, snu deg helt rundt, gjør et hopp, bli mindre osv. En kode er en kommando som setter igang en handling – med og uten teknologi!

. . .

Hvorfor koding?

«For å sikre at ungene våre blir i stand til å mestre en verden som blir mer og mer digitalisert – og unngå at de blir rene forbrukere» (https://www.kidsakoder.no/kodetimen/skole/)

Koding handler om å forstå hva som ligger bak, at lyset kommer på når vi trykker på lysbryteren, at det skjer noe på iPaden når vi trykker, og at figuren flytter seg. Men koding handler også om å forstå hvordan bl.a. program, apper, nettsider og annet er laget. Ved hjelp av ulike aktiviteter – med og uten teknologi – kan barna få erfaring med hva som kreves for å skape noe, f.eks. et spill.

. . .

Koderessurser for barnehagebarn

Jeg har også skrevet flere innlegg om koding, bl.a.

Se også Espen Clausens blogginnlegg om koding:

Linda Røbergs artikkel på Kidsakoder.no med tittel «Er det koding eller naturfag?» er også aktuell.

. . .

Kodetimen 2016 – Hour of Code – gjennomføres i hele verden


Publisert:

Skrevet av:

.