Koding på andre trinn

Linda Røberg har skrevet en interessant artikkel på Kidsakoder.no med tittel «Er det koding eller naturfag?» om koding på andre trinn. Hun legger vekt på viktigheten av å konkretisere, og at koding fint kan flettes inn i alle fag. 

Innholdet er like aktuelt i barnehagen!

Bildet er hentet fra et tidligere innlegg om koding i barnehagen her på bloggen.


Publisert: