KnowHow EdTech konferanse 2016

Mange spennende og interessante innlegg og diskusjoner på KnowHow, den første lokale EdTech konferansen i Stavanger i går.

DSC_0323
Debatt mellom representanter for Apple, Microsoft og Google – i sofaen på KnowHow

Maurice de Hond, grunnlegger av skolen Steve Jobs School i Nederland fortalte og viste hva de har lagt vekt på på sine skoler, som er for barn fra 4 år – dermed var også barnehagen inkludert i konferansen! Et av hans viktigste budskap var at du kan ikke bare sette strøm på gammel teknologi, dvs. å sette ny teknologi inn i eksisterende/gamle bygg og tankegang. Ny teknologi krever ny tenkning, og det er ofte lettere i nye bygg, i følge de Hond: «Use technology to reinvent the School». To viktige mål for skolen er: å forberede barna/elevene for framtida (+2025), med dagens teknologi. Han la vekt på at barna/elevene ikke trenger å lære det de ikke vet, men å lære hvordan den tilgjengelige kunnskapen kan brukes. Og viste til Facebook, YouTube, Google m.m. – alle svar er bare et tastetrykk unna. Men for å finne den relevante informasjonen, må barna/elevene lære å bruke kunnskapen og informasjonen!

. . .

21. århundre kompetanser

Tre sentrale moment:

  • Know how!
  • Know what!
  • Know why!

Kompetanser for det 21. århundret ble trukket fram flere ganger i løpet av konferansen. Samtidig ble det påpekt at vi allerede er I det 21. århundret! Det er ikke lenger noe langt der framme… Næringslivet etterspør disse kompetansene: evne til problemløsning, til samarbeid, til å kommunisere, til å tenke kritisk og kreativitet.

. . .

Hva — hvordan — hvorfor

Børge Hansen fra Microsoft avsluttet med det store overblikket: «Get comfortable being uncomfortable». Han påpekte at det eneste som er konstant er endring, og den kommer fortere og fortere!. Og da er det viktig at vi henger med og tør å prøve nye ting, men ikke for ehver pris! Vi må vite hva, hvordan og ikke minst hvorfor! Dette krever et reflektert og bevisst personale som er bevisste på hvorfor de velger å bruker teknologien når de velger å gjøre det.

«Fremtiden er her, og vi kan velge å være med!» (B. Hansen)


Publisert:

Skrevet av:

.