Internett – nyttig nettressurs

Studere kart

Barn synes det er spennende å studere kart, og dette kan også gjøres ved hjelp av internett. I Kleppe friluftsbarnehage bruker 5-6 åringene denne metoden for å studere sin egen skolevei. Barna søker opp sitt eget hus på internett sammen med en voksen: «Jo, det e jo mitt hus!»  De bruker terrengvisning på kartet, slik at det er lettere for barnet å kjenne seg igjen. Etterpå søker de opp skolen som barnet skal begynne på.

Kartene skrives ut, og barna studerer og sammenligner kartene, husene og skoleveien med hverandre. Hos noen ligger skolen svært nær huset, og får plass på samme kart. Andre har mye lengre vei, og trenger kanskje to kart, eller en mindre målestokk for å vise hele skoleveien. Dette blir det snakket om underveis.

Så limes kartene inn i ei bok, som barna får med seg hjem etter tur. Foreldrene oppfordres til å gå skoleveien sammen med barna for å bli godt kjent med skoleveien, og hvor det er viktig å være ekstra forsiktig.

. . .

Kart på flere måter

Ved hjelp av internett er det mulig å vise et kartet på flere ulike måter:

Norge i bilder gir detaljerte bilder av områder. En kan bruke zoom-funksjonen for å finne et område, men det aller beste er nok å skrive inn fylket, kommunen eller gateadressen i feltet til høyre.

Google Maps kan en velge mellom ulike visninger: vanlige kart, terrenget, bilder, eller via Google Earth (3D-visning). En kan bruke zoom-funksjonen for å finne et område, eller skrive inn gateadressen. Dersom en skriver inn to adresser, kan en få veibeskrivelse fra A til B (både for bil og for fotgjenger. Da kan en også se hvor lang avstand det er mellom A og B.  I Google Maps kan en også få terrengvisning av kartet.

. . .

Aktuelle lenker

Lag ditt eget turkart.


Publisert:

Skrevet av:

.

Kategori: