Fra kreativ lyd til animasjonsfilm

Arbeid med digitale verktøy i barnehagen er viktig, og det er nødvendig å sikre progresjon i det digitale arbeidet. Hvordan kan personalet i barnehagen styrke barnas digitale kompetanse, på en lekende, utforskende og kreativ måte? Hva passer for de yngste barna, og hva med de eldste?

På plenumsforedraget «Fra kreativ lyd til animasjonsfilm» på Utdanningskonferansen i Bergen denne uka (14.02), skal jeg vise konkrete eksempler på hvordan en kan arbeide med digitale verktøy i barnehagen, for å nå målsetningen i Rammeplanen:

«Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Barnehagens arbeidsmåter og innhold må ses i sammenheng. Arbeidsformene må støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær»

På parallellsesjonen «Barn lager animasjonsfilm» skal jeg vise hvordan barna kan delta som aktive deltakere i hele prosessen med å lage en animasjonsfilm, fra ide til ferdig produkt. Deltakerne vil også få se hvordan en animasjonsfilm kan lages, og hvilke verktøy som kan brukes i dette arbeidet.