Digital kompetanse i barnehagen

«Digital kompetanse i barnehagen handler om å koble sammen pedagogikk, teknologi og ulike kunnskaper, ferdigheter og holdninger.» (Superetterforskerne s. 5)

«Digital kompetanse i barnehagen omfatter å integrere IKT på en relevant, sikker og motiverende måte i arbeidet med rammeplanens innhold og oppgaver.» (Superetterforskerne s. 9)

Skjermbilde 2
Superetterforskerne, gratis kompetansepakke fra IKT-senteret

Følg gjerne etikettene nederst for å lese mer om digital kompetanse, digital danning, etikk og nettvett. Dette er 4 viktige stikkord mht bruk av digitale verktøy sammen med barn, uavhengig av hvilke verktøy / enheter som brukes.

Felles for all digital bruk i barnehagen er at det må foregå på en sikker måte, og med ansvarlige voksne tilstede sammen med barna.