Digital kompetanse i barnehagen

«Digital kompetanse i barnehagen handler om å koble sammen pedagogikk, teknologi og ulike kunnskaper, ferdigheter og holdninger.» (Superetterforskerne s. 5)

«Digital kompetanse i barnehagen omfatter å integrere IKT på en relevant, sikker og motiverende måte i arbeidet med rammeplanens innhold og oppgaver.» (Superetterforskerne s. 9)

Superetterforskerne - digital kompetanse
Superetterforskerne, gratis kompetansepakke fra IKT-senteret

Felles for all digital bruk i barnehagen er at det må foregå på en sikker måte, og med ansvarlige voksne tilstede sammen med barna.

Klikk her for flere blogginnlegg om digital kompetanse.

Klikk her for flere blogginnlegg om Superetterforskerne.