Progresjonsplan

Miniatyrbilde

[Innlegget inneholder reklame] Gøy å lese Barbro Hardersens bok «App’legøyer og app’estreker» og finne min egen progresjonsplan Digital kompetanse. «Planen viser hvordan barnehagen kan sikre at barna får møte forskjellige digitale verktøy tilpasset den aktuelle aldersgruppen, men uavhengig av kjønn» (Hardersen, s. 194-196). Progresjonsplan Digital kompetanse Progresjonsplanen er beskrevet utførlig i boken min Del gleder – digital…

Les mer Progresjonsplan: Digital kompetanse

I dag holdt jeg et innlegg på en faglig bra sammensatt konferanse på Sandvika vgs: «Fra kreative lydopptak til animasjonsfilm i barnehagen». Hvordan kan personalet styrke barnas digitale kompetanse, på en lekende, utforskende og kreativ måte? Hva passer for de yngste barna, og hva med de eldste? Jeg startet med å presentere progresjonsplanen som boka Del…

Les mer Konferanse på Sandvika vgs

Senter for IKT i utdanningen har skrevet et informativt og flott referat fra Utdanningskonferansen 2013. Det var en innholdsrik konferanse, med fokus på lekende, lærende og skapende prosesser med IKT i barnehagen. Jeg holdt to innlegg på konferansen: «Fra kreativ lyd til animasjonsfilm» og «Barn lager animasjonsfilm». Filmene som jeg viste kortversjoner av på konferansen ligger…

Les mer Utdanningskonferansen 2013

Arbeid med digitale verktøy i barnehagen er viktig, og det er nødvendig å sikre progresjon i det digitale arbeidet. Hvordan kan personalet i barnehagen styrke barnas digitale kompetanse, på en lekende, utforskende og kreativ måte? Hva passer for de yngste barna, og hva med de eldste? På plenumsforedraget «Fra kreativ lyd til animasjonsfilm» på Utdanningskonferansen…

Les mer Fra kreativ lyd til animasjonsfilm

Nyeste nummer av [tilt] kan lastes ned som pdf her. Her finnes begge artiklene som jeg har skrevet for magasinet. Artiklene er og publisert som artikler direkte på nettsida til mediepedagogene: Digital kompetanse i barnehagen og Barn fotograferer.  

Les mer [tilt] #2 2011

[Innlegget inneholder reklame] Artikkel skrevet for [tilt] Utgis av LMU, landslag for mediepedagoger og andre mediebevisste. Du finner artikkelen her. Her presenteres også en progresjonsplan, for å gi en bedre oversikt over hvordan barnehagen kan arbeide med digitale verktøy. Tiltakene viser hvordan barnehagen kan arbeide med digitale verktøy på en skapende, kreativ og utfordrende måte. Målsetningen med progresjonsplanen er…

Les mer Digital kompetanse i barnehagen