Barna etterlyser digital lek og læring

Et av funnene i Barnehagemonitor 2013 er at barna etterlyser digital lek og læring.

Barnehagemonitor 2013 fra IKT-senteret er den første første nasjonale kartleggingen av IKT-bruk i norske barnehager. Den viser at:

«…selv om de ansatte mener digitale verktøy stimulerer til læring, sosial kompetanse og språkforståelse, er det barna selv som er pådriverne for utviklingen. Mange oppgir at det er barna selv som etterlyser mer digital lek og læring, og således blir pådrivere for både innføring og bruk.» (Fra IKT-senterets presentasjon av Barnehagemonitor 2013).

barna etterlyser digital lek

Barnehagemonitor 2013 viser også at barna i stor grad velger motiv og tar bilder selv, men at de har liten innflytelse på hva bildene brukes til, og hvilke bilder som brukes.

. . .

Lansering av Barnehagemonitor

På lanseringen av Barnehagemonitor viste jeg eksempler fra egen barnehage. Fokuset var den kreative bruken av bildene sammen med barna:

  • digital kunst, animasjonsfilm, digital fortelling og natureksperiment
  • animasjon med barna selv i en tegnefilm.
  • bit for bit, se et tidligere blogginnlegg: Gjettelek med bilder.
Jeg presenterte også to eksempler som er beskrevet på Minstemme.no

Publisert:

Skrevet av:

.