Barns medvirkning

– Digitale verktøy må integreres i det pedagogiske arbeidet med barna – som naturlige verktøy!

Dette er et sitat hentet fra en presentasjon jeg hadde på en Workshop om digital kompetanse i barnehagen og i barnehagelærerutdanninga, på IKT-senteret for ca en mnd siden. Les mer på bloggen Digital Samlingsstund.

Bilde4