Gjettelek med bilder

Bilder som er tatt, kan beskjæres, endres og manipuleres. Mulighetene for å lage gjettelek med egne bilder er uendelige, og barna kan lett være med på dette arbeidet. Det er også mulig å beskjære et bilde i ulike fasonger, bl.a. i PowerPoint (fortrinnsvis 2007 versjonen eller nyere).

Dette bildet er tatt av en 5-åring. Det er beskåret kraftig, og ble vist på den interaktive tavla (en vanlig vegg / projektor kan og brukes). Dette er eksempel på en gjettelek med bilder: «Hva er dette?». Dette bildet viste seg å være ganske lett, men andre har vært mye vanskeligere. Lag gjerne ulike varianter, så får ulike barn noe å «bryne» seg på.

Lysbilde2 Lysbilde3 Lysbilde4 Lysbilde6

 

Lurer du på hvordan dette er gjort?

Nedenfor er beskrivelse og skjermklipp fra PowerPoint som viser framgangsmåten.

Åpne PowerPoint. Sett inn et bilde. For å få best mulig kvalitet seinere, bør bildet dekke hele lysbildet. Klikk i et hjørne og dra det større, da unngår en at bildet blir breiere enn høyden, men beholder de originale proporsjonene. (For å få tilgang til alt som jeg skriver om her, er det viktig at dokumentet lagres som en PowerPoint-presentasjon, og ikke som PowerPoint 97-2003-presentasjon eller noe annet).

pp2Merk bildet. I de nyeste versjonene i PowerPoint er det slik at bare de mest vanlige funksjonene er synlige alltid. De andre funksjonene kommer fram ved behov. Alle funksjonene finnes bak de ulike fanene helt øverst oppe på menyen. For å få fram fanen bildeverktøy, dobbelklikk på et bilde. For å endre fasong på bildet, klikk på Bildefigur, og velg en figur (bildet må være merket). Prøv deg gjerne fram.

pp3Jeg har valgt en trekant. Dersom ønskelig kan størrelsen på bildet / figuren endres, ved å dra i et av hjørnene. Bildet kan også beskjæres.  Du finner beskjæringsverktøyet øverst oppe til høyre.

(Dersom beskjæringsverktøyet ikke viser på din pc, er det fordi oppløsningen / størrelsen på skjermen er anderledes enn min. I så fall, trykk på pilene helt øverst oppe til høyre, da får du tilgang til resten av funksjonene.)

Presentasjonen med flere beskårne bilder etter hverandre:

 

Sett inn et bilde du vil bruke. Pass på at det fyller mest mulig av lysbildet.

Kopier lysbildet (merk det lille lysbildet i venstre kolonne og høyreklikk med musa. Velg kopier lysbilde). Da kommer det to like lysbilder under hverandre. Velg bildefigur.

pp7

Kopier det nye lysbildet. Nå har du tre bilder, og de to nederste er like. Beskjær bildet. Dra gjerne bildet større. Kopier på nytt.

 

pp10

Gjenta denne prosessen til bildet er beskåret nok. Husk å lagre.

Sett inn et nytt bilde og gjenta prosessen dersom du ønsker flere beskårne bilder i presentasjonen.

Husk å komprimer bildene til slutt. PowerPoint-presentasjoner med mange bilder i, blir store og tunge filer. Derfor er det viktig å komprimere bildene, men dette bør ikke gjøres før presentasjonen er ferdig.

Dobbelklikk på et bilde, og velg komprimer bilder. Velg alternativer. Ved å hake av i ruta for «Bruk bare på merkede bilder», komprimeres kun det merkede bildet. Ved å la denne ruta stå åpen, blir alle bildene i dokumentet komprimert.

Velg lysbildesortering til slutt. Du finner denne knappen nederst til høyre (den midterste med 4 små firkanter).

pp13

Sett deretter bildene i rett rekkefølge. Klikk og flytt bildene. Lag gjerne en tittel. Husk å lagre helt til slutt.

pp14Nå er presentasjonen klar til å vises. Dersom en bruker bilder tatt av et barn, er det ekstra kjekt for barnet selv å være med på denne beskjæringa, og deretter vise det til de andre.

Lykke til.