Aktuell bok om digitale verktøy i barnehagen

[Innlegget inneholder reklame]

«Del gleder! Digital kompetanse i barnehagen» er ei praktisk bok om alt fra fotografering til beskrivelse av hvordan en kan lage animasjonsfilm, full av eksempler, og med fyldige beskrivelser av hvordan det kan gjøres. Boka er skrevet med tanke på alle som jobber i barnehage, og studenter, men den er også svært aktuell for småskolen.

Boka tar utgangspunkt i en progresjonsplan, for lettere å kunne tilrettelegge for ulike aktiviteter med bruk av digitale verktøy for den aktuelle aldersgruppa. Boka er full av eksempler på aktiviteter som er utført sammen med både 0-3 åringer og 3-6 åringer. Boka bidrar også med tips til opplæring av personalet.

For mer informasjon om boka, og innholdsliste. Se Publikasjoner – «Del gleder».

Jeg har også skrevet to artikler for nettmagasinet [tilt] (som utgis av LMU, landslag for mediepedagoger og andre mediebevisste.) Begge disse artiklene er utdrag fra to kapitler i boka. Se Publikasjoner – artikler.


Publisert:

Skrevet av:

.

Kategori:

Keywords: