Søkeresultater for: «mikroskop»

 • Skape-apper

  Oppdatert 17. juli 2023 Skape-apper er i følge det padagogiske hjulet de kreative appene som gir barna muligheter til å utvikle ideer, designe planer og produsere produkter. Også innenfor området skape, har jeg valgt å dele appene inn i ulike kategorier. På iPadene har jeg sortert appene i mapper etter disse kategoriene, og dermed er det lettere…

 • Leverandører – tips fra Bett 2016

  Leverandører – tips fra Bett 2016

  Det er mange ulike leverandører på Bett, og en del av disse har også produkt som er aktuelle for barnehagen. Dette er det siste av tre blogginnlegg om mine inntrykk fra turen: Barnehagebesøk i London med NPeD – med fokus på barnehage-/skolebesøk Med barnehage IKT-briller på Bett 2016 – med fokus på selve messa sett fra et barnehageperspektiv…

 • Faglige artikler og blogginnlegg

  Oppdatert 10. november 2022 FILIORUMs ressursbank Undheim, M. (2022). Barnehagebarn lager animasjonsfilm. https://www.uis.no/nb/forskning/barnehagebarn-lager-animasjonsfilm Alvestad, M., Gjems, L. & Undheim, M. (2022). Kvalitet i barnehagen. https://www.uis.no/nb/forskning/kvalitet-i-barnehagen . . . Forskersonen.no Kucirkova, N. & Undheim, M. (2021). Er du bekymret for barnas «skjermtid»? Det er ikke skjermen som er problemet! Forskersonen.no. https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-debattinnlegg-meninger/er-du-bekymret-for-barnas-skjermtid-det-er-ikke-skjermen-som-er-problemet/1874611 . . . Practical Literacy:…

 • Lenker og apper

  Oppdatert 17. juli 2023 Aktuelle nettsider og blogger . . . Apper og programvare Tips om apper for nettbrett (iPad og Android) og programvare som er aktuelle å bruke sammen med barnehagebarn. Se også: PowerPoint – et presentasjonsprogram med mange ulike muligheter . . . Utstyr Diverse teknologisk utstyr som det er aktuelt å bruke sammen med barnehagebarn.

 • Nettvett og kildekritikk med barna

  De fleste barnehagebarn er interessert i småkryp (skrukketroll, edderkopper, mark osv). For å studere småkrypene litt nærmere, kan vi ta i bruk flere digitale verktøy i dette arbeidet. Vi kan for eksempel bruke kamera, filmkamera eller mikroskop. Vi kan også finne informasjon om småkrypene i bøker og på internett. Det gjelder å velge den metoden…

 • Skifte kurs

  Profesjonsfaglig digital kompetanse Jeg var så heldig å bli invitert til å være med på Senter for IKT i utdanningens første Workshop om profesjonsfaglig digital kompetanse. Der drøftet vi hva som karakteriserer profesjonsrettet digital kompetanse i en barnehagesammenheng – og hvordan vi kan Skifte kurs: Hvilken kompetanse trenger en barnehagelærer? Hva er det viktig at Barnehagelærerutdanningene…