Digital teknologi i barnehager

Digital teknologi i barnehager

I forbindelse med disputasen 6. november 2020, fikk jeg tildelt Digital teknologi i barnehager som tema for prøveforelesningene — Diskuter nøkkelperspektiver og kunnskap fra forskning om barn og barnehageansattes bruk av ny teknologi.

. . .

Barn i det 21. århundret

De fleste barnehagebarn i Norge i dag vokser opp i et samfunn med bred tilgang til digital teknologi (Chaudron et al., 2018; Letnes et al., 2016; Medietilsynet, 2018). Norge er f.eks. det landet i Europa med flest barn med tilgang til internett via håndholdt teknologi (Letnes et al., 2016, s. 7). I 2018, 77% av 1-4 åringene og 92% av 5-8 åringene i Norge hadde tilgang til nettbrett hjemme, i følge Medietilsynet (2018, s. 15).

For disse barna, har digital teknologi som f.eks. nettbrett og smarttelefoner alltid vært der. Synes ordene fra Sir Ken Robinson passer godt i denne sammenhengen: «Teknologi er ikke teknologi hvis den var der da du ble født» (Robinson, 2011, s. 76). Men — med den økte bruken av digital teknologi i dagens samfunnet, er det viktig å kritisk utforske og vurdere hvordan vi bruker og inkluderer teknologien i hverdagen vår.

. . .

Digital teknologi i barnehager

Det blir ofte satt likhetstegn mellom digital teknologi og datamaskiner eller skjermer. Dette er imidlertid en snever måte å se på digital teknologi — digital teknologi i barnehager er så mye mer enn datamaskinger og skjermer. Digital teknologi i barnehager inkluderer teknologi som kan inkluderes i skapende, kreative og fantasifulle samarbeidsaktiviteter (Fleer, 2019; Jack & Higgins, 2019; Kewalramani et al., 2020; Palaiologou, 2016):

  • projektorer, kamera, inkludert GoPro-kamera og 3D-skrivere,
  • utforskende teknologi som digitale mikroskop,
  • roboter, programmerbare leker og elektroniske leker, f.eks. Blue-bot,
    Kubo og Osmo og
  • digtiale ressurser som apper, programvare, bøker, kart, spill og nettressurser som kan brukes sammen med ulike digitale verktøy.

. . .

Referanser

Chaudron, S., Di Gioia, R., & Gemo, M. (2018). Young children (0-8) and digital technology: A qualitative study across Europe [EUR 29070]. European Union. https://doi.org/10.2760/294383

Fjørtoft, S. O., Thun, S., & Buvik, M. P. (2019). Monitor 2019: En deskriptiv kartlegging av digital tilstand i norske skoler og barnehager. Sintef.
https://www.udir.no/contentassets/92b2822fa64e4759b4372d67bcc8bc61/monitor-2019-sluttrapport_sintef.pdf

Fleer, M. (2019). Digitally amplified practices: Beyond binaries and towards a profile of multiple digital coadjuvants. Mind, Culture, and Activity, 26(3), 207-220. https://doi.org/10.1080/10749039.2019.1646289

Jack, C., & Higgins, S. (2019). What is educational technology and how is it being used to support teaching and learning in the early years? International Journal of Early Years Education, 27(3), 222-237. https://doi.org/10.1080/09669760.2018.1504754

Kewalramani, S., Palaiologou, I., Arnott, L., & Dardanou, M. (2020). The integration of the internet of toys in early childhood education: A platform for multi-layered interactions. European Early Childhood Education Research Journal, 28(2), 197-213. https://doi.org/10.1080/1350293X.2020.1735738

Letnes, M.-A., Sando, S., & Hardersen, B. (2016). Young children (0-8) and digital technology: A qualitative exploratory study – national report – Norway. Medietilsynet. https://medietilsynet.no/globalassets/engelsk/young-children-0-8-and-digital-technology-2016.pdf

Medietilsynet. (2018). Foreldre og medierundersøkelsen 2018: Foreldre til 1-18-åringer om medievaner og bruk. https://medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2018-foreldre-og-medier

Palaiologou, I. (2016). Teachers’ dispositions towards the role of digital devices in play-based pedagogy in early childhood education. Early Years, 36(3), 305-321. https://doi.org/10.1080/09575146.2016.1174816

Robinson, K. (2011). Out of our minds: Learning to be creative (2. utg.). Capstone.

. . .

Lenker til artikler om forskningen min:

«Barnehagebarn vil se resultater når de lager digitale fortellinger» av Elin Nyberg på UiS.no – publisert 5. november 2020

«– For barna var det viktig å kunne dele den digitale fortellingen med andre barn» av Silje Wiken Sandgrind på Barnehage.no – publisert 12. november 2020

«Barnehagebarn stortrives når de får lage digitale fortellinger» av Elin Nyberg på UiS.no – publisert 21. november 2020

Se også blogginnlegget «Flere artikler om forskningen min»


Publisert:

Skrevet av:

.