Barnehagebarn og digital kompetanse?

Både ja og nei, mener jeg. Det kommer helt an på hva som legges i begrepet «digital kompetanse».

Det kommer også an på personalets kunnskap og kompetanse. Personalet må ha kunnskap om når det passer å bruke digitale verktøy og teknologi, og når det ikke passer. Digital kompetanse i barnehagen handler like mye om å velge bort det digitale, til fordel for helt andre ting — tur i skogen, lek i naturen, samtale med gode venner m.m.

Digital kompetanse handler om å vite hva vi kan gjøre med verktøyene. Det handler f.eks. om å gi barna erfaring med å bruke verktøyene på en skapende og kreativ måte, og erfaring som produsenter. La barna delta i å skape animasjonsfilmer, lage stopmotionfilmer med seg selv som skuespillere og lære filmtriks, lage egenkomponert musikk på nettbrettet, fotografere og omskape bildene til digital kunst, programmere, skape og være kreativ. Det finnes så uendelig mange muligheter til å gi barna erfaring som skapende og kreative med digitale verktøy! (I motsetning til å være konsumenter.)

Det handler om at personalet må være reflekterte og bevisste i forhold til alle aktivitetene som tilbys barna i barnehagen. Og det handler om å tilby barna et mangfold av mange ulike aktiviteter.

Ta inn hele skjermen 25.11.2011 185602.bmp
Skapende og kreativ bruk

Publisert: