Animasjon og klosseprosjekt

Hva skal vi lage animasjonfilm om i et klosseprosjekt?? Vi måtte «jobbe» litt for å finne svaret på det spørsmålet, det kom ikke helt av seg selv…

Hver vinter har vi et prosjekt i barnehagen, som går over flere måneder, og som hele barnehagen deltar i. Alle fagområdene og alle MI-intelligensene (H. Gardner) flettes inn i dette prosjektet. I år har vi satset på klosselek, med stort fokus på sosial kompetanse: «allsidig læring gjennom klosselek». Målsetning: Alle barna skal oppleve mestring, inkludering og respekt.

5-6 åringene har tidligere laget både tankekart, fortelling og animasjonsfilm. Vi valgte derfor å ikke ta utgangspunkt i en historie denne gangen, men i barnas kreative og frie byggelek. Dessuten ønsket vi at barna skulle være med på enda mer av det tekniske denne gangen: de skulle både bygge og ta bildene, og siden redigere filmen sin.

Barna ble delt i to grupper, med 5 barn i hver. Gr 1 skulle lage aninasjonsfilm med banankasser, og gr 2 med lego eller duploklosser. Men først av alt måtte vi gjøre oss kjent med stativet som fotoapparatet skulle stå på, og alle fikk prøve å ta bilde mens fotoappartet stod på stativet – spennende.

Barna skal redigere og sette bildene sammen til en film i neste uke. Etter hvert vil også filmen bli publisert på barnehagens nettside.