Ani Banani på nettbrett

Hva er det som hemmer eller fremmer læring hos barn som går fra barnehagen til skolen? 5-6 åringene i barnehagene i Klepp kommune er med på et spennende forskningsprosjekt kalt Skoleklar, i regi Senter for Atferdsforskning ved UiS. Førsteamanuensis Ingunn Størksen leder prosjektet, der de blant annet tar i bruk nettbrett.

For å gjøre datainnsamlingen enkel og engasjerende for barna har vi fått NettOp ved UiS (avdeling for nettbaserte tjenester) til å lage en helt egen App til nettbrett. App-en gjør det mulig for oss å administrere seks ulike oppgaver/tester med barna på en veldig enkel og grei måte. (Les mer i artikkelen i Stavanger Aftenblad.)

Barna i barnehagen synes det er spennende med Ani Banani. Og de forteller ivrig om apekatten etter at de har brukt nettbrettet sammen med forskeren i barnehagen.


Publisert: