Aktuelle Facebook-grupper

Er du på Facebook? I så fall vil jeg tipse om følgende grupper som kan være aktuelle å følge ang digitale aktiviteter:

  • «iPad i barnehagen»
  • «iPad i tilpasset opplæring» (skole og barnehage)
  • «Animasjon i skolen» (handler og om barnehage)
  • «Digital samlingsstund»
  • «iPad i skolen»
  • «iPad som hjelpemiddel for barn»
  • «Bruk av nettbrett i skulen (ikke Apple-baserte nettbrett)
  • «Brettet» (om ulike nettbrett)

Det kommer stadig nye aktuelle grupper, så dette er er forslag pr i dag. Jeg tar gjerne i mot andre aktuelle tips!

Jeg minner også om at jeg har en egen Facebook-side tilknyttet denne bloggen: Digital kreativitet. Dette er ei åpen side, og du trenger ikke ha Facebook-konto for å gå inn på den.


Publisert:

Skrevet av:

.