Digital kreativitet i barnehagen

Natureksperiment og digitale verktøy

3-4 åringene (Sommerfuglene) og 4-5 åringene (Froskene) har holdt på med flere spennende natureksperiment de siste månedene. Noen av disse ble presentert på Forskerfrøkonferansen i Stavanger 8. mars. Et av eksperimentene er også beskrevet i en artikkel som jeg nettopp har skrevet for Forskerfrø. Barna har deltatt i hele prosessen

Les mer

Barna etterlyser digital lek og læring

Et av funnene i Barnehagemonitor 2013 er at barna etterlyser digital lek og læring. Barnehagemonitor 2013 fra IKT-senteret er den første første nasjonale kartleggingen av IKT-bruk i norske barnehager. Den viser at: «…selv om de ansatte mener digitale verktøy stimulerer til læring, sosial kompetanse og språkforståelse, er det barna selv som

Les mer