Søkeresultater for: «natureksperiment og »

  • Natureksperiment og digitale verktøy

    3-4 åringene (Sommerfuglene) og 4-5 åringene (Froskene) har holdt på med flere spennende natureksperiment de siste månedene. Noen av disse ble presentert på Forskerfrøkonferansen i Stavanger 8. mars. Et av eksperimentene er også beskrevet i en artikkel som jeg nettopp har skrevet for Forskerfrø. Barna har deltatt i hele prosessen med alle eksperimentene: Barna har…

  • Eksperimentering og utforsking ved hjelp av digitale verktøy

    4-5 åringene i barnehagen holder på med to spennende eksperiment. Hva det er, skal jeg presentere på Forskerfrøkonferansen i Stavanger 8. mars. Jeg kan imidlertid røpe at det handler om blomster, frø og digitale verktøy. Barna var med og klargjorde og satte opp eksperimentene forrige tirsdag, og de har fulgt nøye med hele uka, i…

  • Barna etterlyser digital lek og læring

    Et av funnene i Barnehagemonitor 2013 er at barna etterlyser digital lek og læring. Barnehagemonitor 2013 fra IKT-senteret er den første første nasjonale kartleggingen av IKT-bruk i norske barnehager. Den viser at: «…selv om de ansatte mener digitale verktøy stimulerer til læring, sosial kompetanse og språkforståelse, er det barna selv som er pådriverne for utviklingen. Mange…