Huske og forstå-apper

Oppdatert 17. juli 2023

Huske og forstå-apper er i følge det padagogiske hjulet apper som stimulerer barnas evne til å huske og forstå sammenhenger. Mange apper for barn inneholder gjerne elementer fra begge disse områdene. Et viktig skille mellom områdene, er imidlertid at forståelse introduserer et mer “åpent svar” format, enn huske, noe som krever at barna er i stand til å oppsummere innhold og forklare mening.

I tillegg til å dele appene inn i områdene, har jeg også valgt å dele områdene opp i ulike kategorier. På iPadene har jeg sortert appene i mapper etter disse kategoriene, og dermed er det lettere å finne de ulike appene. Flere av disse appene finnes for både iPad og Android.


Område: Huske-apper

Kategori: Lyd/lytte

huske-apper

Sound Touch og Sound Touch 2 (1-3 år og spes.ped)

Gode apper.  Bilder og tegninger av mange ulike begrep. Inneholder lyder og tale på mange språk.


Område: Forstå-apper

Kategori: Pusle

forstå-apper

Div puslespill (1-6 år og spes.ped)

Det finnes mange ulike pusleapper. Anbefaler å laste ned gratisversjoner først, og se om det spesifikke puslespillet fenger barnegruppa.

forstå-apper

Osmo Tangram

God app. Sett sammen bilder av former og farger. Krever Osmo Kit (for iPad).

Finnes også andre aktuelle Tangram-apper.

. . .

Kategori: Likt/ulikt

forstå-apper

Music Color (2-6 år og spes.ped)

God app om begreper. Bilder og tegninger i ulike farger.

forstå-apper

Things That Go Together (2-6 år og spes.ped)

Krevende app om begreper. Krever at personalet setter seg inn i mulighetene med appene. Er i utgangspunktet på engelsk, men kan tilpasses til ved å legge til egne bilder og ta opp egen lyd.

forstå-apper

StepByStep-apper

En samling gode apper: finn like bilder (Same same), plasser i grupper (Place in Groups), sorter bildene (Sort by kind), plasser elementer oppå hverandre (Stack up) og plasser i rett rekkefølge (Create a series). Disse appene likner på appene i Teacher’s Pack.

. . .

Kategori: Logisk tenkning

forstå-apper

Pettson’s Inventions (4-6 år)

Det finnes flere forskjellige apper med gubben Pettersen og katten Findus (noen er gratis). Gubben og katten trenger hjelp til å løse forskjellige problem og utfordringer i de mange oppfinnelsene. Appene stimulerer barnas logiske og problemløsende tenkning, på en morsom måte. Appene er på svensk og engelsk, musikk/lyd kan skrus av, og i noen av appene kan en legge til element som ikke hører til (for å øke vanskelighetsgraden) – se Settings/Innstillinger. Se mer her.

. . .

Kategori: Koding

forstå-apper

ScratchJr (fra 4 år)

God app. Programmer en katt (og andre figurer) til å bevege seg på ulike måter. Krever at personalet har prøvd seg litt fram først, men barna kan forholdsvis raskt klare enkle ting selv.

forstå-apper

Blue-Bot og Bee-Bot (fra 5 år)

Gode apper. Forholdsvis enkle. Programmer ei bie til å nå et mål. Gir barna innføring i koding. BlueBot-appen kan brukes sammen med BlueBot fra TTS.

forstå-apper

Lightbot: Code Hour (fra 5 år)

God app. Løs oppgaver med en robot. Se mer her.

forstå-apper

Move the Turtle (fra 5 år)

God app. Programmer ei skilpadde til å løse konkrete oppgaver, eller få den til å gå akkurat slik en selv ønsker. Krever at personalet har prøvd seg litt fram først. Barna trenger hjelp.


Se også disse sidene:

Dette blogginnlegget har fokusert på huske og forstå-apper. Men dette er bare et av områdene i det padagogiske hjulet.