Kursinnhold

Publisert av Marianne - Oppdatert
Jeg viser noen av mulighetene i appen GreenScreen. Fotograf: Maria Dardanou

[Innlegget inneholder reklame]

Jeg holder kurs i pedagogisk bruk av digitale verktøy og medier sammen med barn, med hovedvekt på det skapende og kreative. Prosjektarbeid med barn er også sentralt i kursene, enten som eget tema, eller flettet inn sammen med det digitale.

Kursene mine er fylt med praktiske eksempler fra barnehagehverdagen, i form av film, bilder og lyd. Jeg ønsker at kursene skal være en inspirasjonskilde for personalet til å se verdien av å bruke digitale verktøy sammen med barna, slik at barna får oppleve variasjon, mangfold og mestring!

Jeg er utdannet førskolelærer, med 23 års erfaring fra barnehagen (som pedagogisk leder og assisterende styrer). Begynte nylig i en stilling som PhD-stipendiat innen temaet «IKT i læring i barnehagen» ved Universitetet i Stavanger (feb 2017). 

Kursinnhold – aktuelle tema

Jeg kan kurse i alt som er beskrevet i bøkene/artiklene jeg har skrevet – se Publikasjoner. Flere av de aktuelle temaene listet opp nedenfor har jeg skrevet om og gitt tips til i denne bloggen. Jeg har også holdt flere kurs der fokuset har vært variert bruk av digitale verktøy med fokus på språk-/leseaktiviteter og matematikk. Andre fagområder i Rammeplanen er også aktuelle, f.eks. estetiske fag. Se eksempel på tidligere gjennomførte kurs her.

Aktuelle tema med fokus på det digitale

 • Hva er IKT, og hvorfor bruke IKT og digitale verktøy i barnehagen?
 • IKT og digitale verktøy integrert i det pedagogiske arbeidet
 • Etiske problemstillinger
 • Fotografering og kreativ bildebehandling sammen med barn – barna som aktive medskapere i prosessen
 • Digital lyd og fotofortelling – barna som aktive medskapere i prosessen
 • Animasjonsfilm – barna som aktive medskapere i prosessen
 • Tekstskaping og eksperimenterende tegning på datamaskinen
 • Tips til programvare, nettsider, apper m.m.
 • Interaktiv tavle sammen med barna
 • Internett, nettsteder og pedagogisk programvare
 • Nettvett og kildekritikk sammen med barn

Aktuelle tema med fokus på tema-/prosjektarbeid

 • Prosjektarbeid med barn – barna som aktive deltakere i hele prosessen (alle fasene)
 • Barns medvirkning
 • Hva skal vi forske på i dag? – om å legge til rette for undring og utforsking i et prosjektarbeid
 • Å kombinere mangfold og struktur – gjennom temaperioder og prosjektarbeid
 • Digitale verktøy som en naturlig del av det pedagogiske innholdet

Temaene kan tilpasses kurs fra 2 timer til hel dag. Jeg legger vekt på å tilpasse innholdet til deres behov. Kursene kan være reine foredrag, eller praktiske kurs dere deltakerne sitter og arbeider på egne PC-er / nettbrett, eller en kombinasjon. Alle kurs inneholder praktiske eksempler, og har fokus på både det pedagogiske, det faglige og det teknologiske er sentralt i alle. Ta gjerne kontakt dersom det er noe du leter etter og ikke finner, eller hvis du har spørsmål.

Jeg kan kurse i alt som er beskrevet i bøkene/artiklene jeg har skrevet – se Publikasjoner. Se eksempel på tidligere gjennomførte kurs her. Flere av temaene har jeg skrevet om og gitt tips til i denne bloggen.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

 • Et veldig inspirerende foredrag.
 • Veldig bra kurs.
 • Konkret, inspirerende, ingen dødpunkt.
 • Vi ble kjempe motiverte av alle de praktiske eksemplene. Dette vil vi jobbe med i barnehagen.
 • Kjekt med bloggen med link til mye av det du har vist.
 • Bra at ei med barnehageerfaring holder slike kurs – mer konkrete eksempel da, og lettere å bruke og relatere til hverdagen.