Kurs

Jeg viser noen av mulighetene i appen GreenScreen. Fotograf: Maria Dardanou

[Innlegget inneholder reklame]

Holder for tiden på med en PhD, og har derfor lite tid til å holde kurs.

Jeg er utdannet førskolelærer, med 23 års erfaring fra barnehagen (som pedagogisk leder og assisterende styrer). Begynte som PhD-stipendiat innen temaet «IKT i læring i barnehagen» ved Universitetet i Stavanger feb 2017.

Jeg har gjennom mange år holdt kurs i pedagogisk bruk av digitale verktøy og medier sammen med barn, med hovedvekt på det skapende og kreative. Prosjektarbeid med barn er også sentralt i kursene, enten som eget tema, eller flettet inn sammen med det digitale.

Praktiske eksempler fra barnehagehverdagen, i form av film, bilder og lyd, har også vært sentralt i kursene. Jeg er opptatt av å inspirere  Og motivere personalet til å se verdien av å bruke digitale verktøy sammen med barna, slik at barna får oppleve variasjon, mangfold og mestring.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

  • Et veldig inspirerende foredrag.
  • Veldig bra kurs.
  • Konkret, inspirerende, ingen dødpunkt.
  • Vi ble kjempe motiverte av alle de praktiske eksemplene. Dette vil vi jobbe med i barnehagen.
  • Kjekt med bloggen med link til mye av det du har vist.
  • Bra at ei med barnehageerfaring holder slike kurs – mer konkrete eksempel da, og lettere å bruke og relatere til hverdagen.