Barns utforsking av naturfaglige spørsmål

«Hvorfor har vi blå striper på armen?» Dette er tittelen på innlegget jeg skal holde på Forskerfrøkonferansen på Hamar 22.09.15. Jeg skal ha fokus på barns utforsking av naturfaglige spørsmål og skal blant annet vise filmen «Ei lita ert får rot og topp».

Ved hjelp av digitale verktøy kan barna se en blomst spire, eller studere en edderkopp på storskjerm – om igjen og om igjen!