Digital kreativitet i barnehagen

Ny bok om temaperioder og prosjektarbeid

Hvorfor har vi blå striper på armen? Temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn (2015)

[Innlegget inneholder reklame]

I boka Hvorfor har vi blå striper på armen? vises mange praktiske eksempler og verktøy og metoder. Forfatter Marianne Undheim. Utgitt av Info Vest forlag, 2015.

Bamsen Bulder kommer med mange forskjellige oppdrag til barna i temaperioden «Kroppen i rommet». Bulder stiller bl.a. spørsmålet «Hva er en kropp?» og håper at barna kan hjelpe han. Dette trigger barnas interesse og undring for kroppen.

En dag under måltidet, når barna og personalet sitter og undrer seg om det meste, kommer spørsmålet: «Hvorfor har jeg blå striper på armen min?» Dette viser seg å bli et svært sentralt spørsmål, og bidrar til å endre temaarbeidet «Kroppen i rommet» til prosjektarbeidet «Rommet inni kroppen». Fra da av er barna selv svært aktive i å drive prosjektarbeidet framover, utfra deres interesse og nysgjerrighet. Barna og personalet undersøker om de blå stripene virkelig er rom inni kroppen, om det finnes andre rom inni kroppen, og om blomster også har lignende rom. Aktivitetene er beskrevet nærmere i del 2 i boka.

. . .

Boka består av 3 deler:

  1. TEORI – om tema- og prosjektarbeid, barnemedvirkning, dokumentasjon m.m.
  2. PRAKSIS – flere konkrete eksempler på temaperioder og prosjektarbeid for alle aldersgrupper i barnehagen, 0-6 åringer
  3. METODER/VERKTØY – konkrete tips og bakgrunnsinformasjon

. . .

Konkrete eksempler på temaperioder og prosjektarbeid

Eksemplene som presenteres i boka er hentet fra temaperioder og prosjektarbeid i Kleppe friluftsbarnehage som barna og personalet har arbeidet med over lengre tid (2-3 måneder). Personalet erfarer at dette gir barna anledning til og tid til å gå i dybden, og gjør det lettere å kunne tilby barna et stort mangfold av forskjellige aktiviteter innenfor temaet.

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. (…) Arbeidsformene må støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Personalet må være lydhøre for barns undring og kunnskapssøking. (Rammeplanen, s. 27)

Jeg er opptatt av barns mestring, medvirkning og aktive deltakelse i en helhetlig pedagogikk, med et mangfold av ulike aktiviteter. Målet er at boka skal være en inspirasjonskilde for barnehageansatte som er nysgjerrige på og ønsker å lære mer om hvordan en kan arbeide med temaperioder og prosjektarbeid sammen med barnehagebarna, i tråd med rammeplanen.

Digitale verktøy har en naturlig plass i de fleste temaperioder og prosjektarbeid, bl.a. i dokumentasjonsfasen. Boka inneholder derfor også flere konkrete tips og ideer knyttet til kreativ og skapende bruk av digitale verktøy.

. . .

Fakta

Hvorfor har vi blå striper på armen? Temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn kan bestilles direkte fra InfoVest Forlag (ISBN: 978-82-90910-83-4).

Dersom du ønsker å bla i boka, kan du gjøre det her.

. . .

Lenker

Les mer om boka i dette blogginnlegget.

Klikk her for flere blogginnlegg relatert til boka.

Klikk her for flere blogginnlegg om tema/prosjektarbeid.