PowerPoint

Oppdatert 27. februar 2021

Har du en nyere versjon av Microsoft PowerPoint? I så fall har du et enkelt og godt bilderedigeringsprogram, i tillegg til mye annet!

Lenke til blogginnlegg om PowerPoint: Barn publiserer bilder på internett.

. . .

Manipulere bilder i Microsoft PowerPoint

Vi bruker PowerPoint mye sammen med barna i barnehagen, bl.a. til å lage spennende bildecollager og kunstverk, tilsvarende det Andy-Warhol inspirerte bildet nedenfor. De eldste barna har bl.a. laget flotte kunstverk som har blitt solgt på FORUT-kafeene i barnehagen. Da har barna brukt PowerPoint.

PP1

Jeg har hatt flere kurs der jeg har vist hvordan bilder kan manipuleres og «jobbes med» i ulike versjoner av PowerPoint.

I de nyeste versjonene av Office-programmene (både Word, PowerPoint og Excel) er alle de ulike funksjonene sortert (og noen ganger «gjemt») bak ulike faner øverst oppe. Noen opplever det som vanskeligere å finne ting pga dette, da en ikke helt vet hvor eller hva en skal lete etter. Tips ang bilder: Dobbelklikk på et bilde – da kommer alle bildefunksjonene tilsyne. Dersom du etterpå  klikker på teksten eller et annet sted på sida, «gjemmes» bildefunksjonene. For å få bildefunksjonene fram igjen, dobbelklikker du på et bilde.

. . .

Fremgangsmåte for Andy-Warhol inspirert kunst

Fremgangsmåten er stort sett lik i 2013-versjonen som i 2010-versjonen, men noen små endringer er det.

pp2 pp3 pp4

Lenke til Office 365 og Microsoft PowerPoint.