Appe-tips

Appe-tips

. . .

Aktuelle appe-tips

TocaStore

TocaStore er et butikkspill der to barn spiller sammen. Et barn handler, og det andre styrer butikken. Barna velger hvilke varer som skal selges, og barnet som styrer kassen bestemmer prisen. Gir gode muligheter for samarbeid, og samtale rundt det å være i en butikk. Passer fra 3-4 år.

. . .

GeoBoard

I GeoBoard kan en lage geometriske former med strikker. Alle mulige former kan lages, og kobles sammen til ulike bilder: hus, båt, fri fantasi, firkanter, trekanter, trær osv. Passer fra 4 år.

. . .

Tangram

I Tangram apper kan en velge ulike bilder og lage likt mønster. Mange ulike mønstre å velge mellom. Både farge og form må matche for å kunne flytte formen inn på bildet. Passer fra 4 år.

. . .

Gårdsdyr/Jungeldyr

Gårdsdyr / Jungeldyr er lydspill og lyttespill med gårdsdyr eller jungeldyr. Mange ulike bilder av dyrene, og dyrelyder. Populær app blant de yngste.

. . .

iMovie

Klikk her for å lage digitale fortellinger.


Publisert:

Skrevet av:

.