Digital kreativitet i barnehagen

Språkkista app-en

Barnehagen der jeg jobber har fått tilgang til app-en app-en Språkkista. Vi har brukt app-en noen måneder, hovedsaklig sammen med noen barn med annet morsmål enn norsk.

For et barn som nylig begynte i barnehagen, uten å kunne norsk, har Språkkista vært en svært god støtte og representert trygghet. Spesielt bildene om «familien» har vært viktige i oppstarten. Det er stas å kunne lytte til ordene på sitt eget språk. Temaene «klær» og «mat» har også vært svært aktuelle, for å støtte barnets forståelse av barnehagens daglige rutiner.

Språkkista inneholder en bildebank fordelt på ti hverdagstema med 30 ord og begreper i hver. Alle disse 300 ordene og begrepene er bildelagt og innlest på 20 ulike språk. Alle de språkene som er aktuelle for oss, ligger inni app-en.

App-en har også en redigeringsfunksjon, som jeg setter ekstra stor pris på. Her kan vi opprette egne album og legge til nye bilder (f.eks. av barnet selv i ulike situasjoner), og vi kan legge på lyd (enten velge eksisterende lydopptak, eller ta opp ny lyd).

Språkkista app-en er utviklet av GAN Aschehoug, se mer her. Det følger også med en detaljert veileder med mange gode tips til videre bruk av appen både sammen med flerspråklige og norskspråklige barn som trenger litt ekstra hjelp og støtte i sin språkutviklingen. Ser fram til å prøve ut noen av forslagene som ligger her. App-en gir svært mange muligheter i språkarbeidet.

Redigert 20.04.16: Språkkista app-en er nylig kommet i ny versjon, og det er denne lenkene viser til.