Digital kreativitet i barnehagen

Barnehagebarn og digital kompetanse?

Både ja og nei, mener jeg. Det kommer helt an på hva som legges i begrepet «digital kompetanse». Det kommer også an på personalets kunnskap og kompetanse. Personalet må ha kunnskap om når det passer å bruke digitale verktøy og teknologi, og når det ikke passer. Digital kompetanse i barnehagen handler

Les mer

Aktuelle Facebook-grupper

Er du på Facebook? I så fall vil jeg tipse om følgende grupper som kan være aktuelle å følge ang digitale aktiviteter: «iPad i barnehagen» «iPad i tilpasset opplæring» (skole og barnehage) «Animasjon i skolen» (handler og om barnehage) «Digital samlingsstund» «iPad i skolen» «iPad som hjelpemiddel for barn» «Bruk

Les mer

Programmere ei stjerne i MoveTheTurtle

Å programmere ei stjerne på nettbrett er forholdsvis enkelt. Denne flotte stjerna er programmert av en 6-åring, ved hjelp av appen Move the Turtle. For å gi barna konkret erfaring med programmering, øvde vi først på å bevege oss i ulike retninger etter ulike kommandoer: «gå 1 skritt rett fram», «gå

Les mer

Trygg på nett med Donald Duck

Et eget Donald-hefte sendes nå til alle barnehager i landet: Trygg på nett med Donald Duck. Sammen med Donald kan barn og voksne utforske og løse oppgaver for å lære om en trygg og spennende digital hverdag. IKT-Norge har sammen med IKT-senteret, Medietilsynet, Foreldreutvalget for barnehagebarn (FUB), NetCom, Google og

Les mer

Apper og iPad

Hvem laster ned app-ene på barnehagens iPad? Hvordan betaler barnehagen for app-ene? Hvordan skal app-ene organiseres? Dette er aktuelle spørsmål i de fleste barnehager som anskaffer seg iPad. . .  Lag en plan Punkt 1: Ledelsen bør ha en plan for hvem som skal ha tilgang til barnehagens Apple-ID, og

Les mer

Bør toåringen få leke seg med ipad?

Barbro Hardersen fra Senter for IKT i utdanningen har ledet den første norske undersøkelsen om små barn og digitale medier, som blir klar nå til våren. Den viser at småungenes digitale kompetanse er overraskende høy. Fire av ti under tre år bruker digitale medier. (Aftenposten, 11.02.12) Selv om barn bruker ulike

Les mer