Programvare – verktøy – utfordringer

Programvare

Når jeg holder kurs, er det naturlig å henvise til diverse programvare. Det har jeg også gjort i boka som jeg har skrevet. Her har jeg beskrevet bruk av noen program, og her på bloggen har jeg også gitt en del tips. Jeg forholder meg helst til gratis programvare, da det er noe som alle har anledning til å skaffe seg, men der er noen unntak. Se liste over aktuell programvare fanen Apper og programvare (helt øverst) med informasjon om programmene og lenke til hvor de kan lastes ned (evt kjøpes).

Verktøy

Jeg presenterer og en del ulike verktøy på kursene, bl.a. digitalt mikroskop, digital diktafon, webkamera og interaktiv tavle / projektor. Dette er listet opp i fanen Utstyr, med tips til hvor det kan kjøpes.

Vanlige utfordringer i mange barnehager vedr. digitale verktøy:

Økonomi:

  • Jeg mener at dette i stor grad handler om prioriteringer. Men nettopp derfor er det viktig å vite om ulike muligheter.
  • Mye digitalt utstyr er dyrt (f.eks. interaktiv tavle), men både digitalt mikroskop, diktafon og webkamera ligger på ca 600-900 kr pr stk. Begynn med noe og utvid etter hvert.
  • Jeg jobber i en 6 avd barnehage, men vi har bare 3 pc-er til bruk blant barna (i tillegg til noen bærbare som kan brukes ved jobbing med enkeltbarn). Barnehagen har gjort bevisste valg mht organisering av barnegruppene. Alle barna er aldri inne samtidig, det er alltid noen barn ute mens de andre er inne, og de ulike gruppene bruker ikke utstyret samtidig. Vi har imidlertid mange digitale kameraer, nettopp pga organiseringen. Men vi har bare en diktafon, et mikroskop og et webkamera, og det er foreløpig nok.

Tekniske utfordringer knyttet til utstyr og programvare:

  • Jeg tenker at jo mer en vet både om hva som finnes, og om pedagogiske grunner til at dette er viktig (pedagogisk bruk av digitale verktøy), jo lettere er det å «pushe» på for å få programvare og verktøy tilbasset barnehagene.

Ta gjerne kontakt!

Er du usikker, ønsker tips mht hvor det kan være lurt å starte, eller tips til innkjøp. Ta gjerne kontakt. Jeg har en del erfaring med dette, gjennom egenerfaring og andres, og kan veilede og gi råd.