Personlig læringsnettverk (PLN)

Holder på med ei oppgave innenfor Master IKT i læring, der jeg skal identifisere mitt personlige læringsnettverk (PLN), spesifisere mitt viktigste PLN-verktøy og reflektere rundt dette. Tenkte derfor at det kunne vært interessant å høre hva dere tenker rundt dette?

Svend Andreas Horgen, HiST reflekterer også rundt dette på bloggen PLN-prosjektblogg:

«Et personlig læringsnettverk (PLN) er et nettverk av mennesker som kan hjelpe deg til å lære og løse problemer.»

Selv bruker jeg sosiale medier som denne bloggen, Facebook, Twitter, men jeg har også mye direkte kontakt med enkeltpersoner. Hva så med nettverksbygging på kurs og konferanser? Og hva med egen arbeidsplass? Selv tenker jeg at dette også er svært viktige områder innenfor et personlig læringsnettverk.

Hva tenker du? Hvilke verktøy og møtepunkt er sentrale for deg?