Nasjonale sentre

Har nylig blitt utfordret til å kommentere de nasjonale sentrene sine nettsider, sett fra et barnehageperspektiv. Tenker at det kanskje kan være interessant for andre og, og velger derfor å dele mine tanker her.

Nettsidene til de nasjonale sentrene er aktuelle steder for barnehagepersonalet å søke ny kunnskap, og flere av disse sentrene har vært viktige for meg i min egen kunnskapsutvikling og læring.

Nasjonale sentre under Udir

Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO)

 • Har egen fane til Barnehage.
 • En rik samling med filmer, lyd, bilder, lenker, tips og ulike ressurser.
 • Er knyttet sammen med Morsmal.no, som har mye spennende.
 • Alt er imidlertid ikke like godt merket mht om det er bereknet på barnehagebarn eller eldre, men mye aktuelt stoff for de voksne i barnehagen og.

Kunst- og kultursenteret

 • Har egen fane til Barnehage.
 • Mange gode tips, gjennom bilder og artikler fra mange ulike barnehager.
 • Lett å finne barnehagestoff.

Matematikksenteret

 • Har egen fane til Barnehage.
 • En rik samling med filmer, bilder, lenker, tips og ulike ressurser.
 • Tips til både hverdagsaktiviteter i barnehagen, og digital bruk av matematikk i barnehagen.
 • Lett å søke via søkefunksjonen.

Naturfagsenteret

 • Lenke til egen side for Barnehage: Forskerfro.no
 • Mange gode og konkrete opplegg presentert på en spennende måte.
 • Lett å søke via søkefunksjonen.

Nynorsksenteret

 • Har egen fane til Barnehage – og har egen aktivitetsside for barnehagebarn: Berte og Iver.
 • En rik samling med filmer, bilder, lenker, tips og ulike ressurser.
 • Alt er imidlertid ikke like godt merket mht om det er bereknet på barnehagebarn eller eldre.

Skrivesenteret

 • Har egen fane til Barnehage.
 • Fine filmer om lesing i barnehagen, og gode faglige tips mht skriving.

Lesesenteret

 • Har egen fane til Barnehage
 • Lite stoff for barnehage.

Læringsmiljøsenteret

 • Ingen egen fane som er merket Barnehage – det ligger under Tidlig innsats og Skoleklar.
 • Mange spennende artikler om forskning og læring.

Fremmedspråksenteret

 • Ingen egen Barnehage-fane, må gå via Læringsressurser.
 • Her fant jeg imidlertid en del interessante lenker.