Modeller

Publisert av Marianne - Oppdatert

Progresjonsplan

  • en oversikt over hvordan barnehagen kan arbeide med digitale verktøy

TPACK med digital fortelling som mediet

  • en modell som konkretiserer og tydeliggjør sentrale sider vedrørende barnehagelærernes (og barnehageansattes) kompetanse når de involverer barn i arbeidet med digitale fortellinger i barnehagen, med hovedvekt på den digitale fortellingskompetansen