Digital kreativitet i barnehagen

Modeller

Oppdatert 31. juli 2020

TPACK med digital fortelling som mediet

  • en modell som konkretiserer og tydeliggjør sentrale sider vedrørende barnehagelærernes (og barnehageansattes) kompetanse når de involverer barn i arbeidet med digitale fortellinger i barnehagen, med hovedvekt på den digitale fortellingskompetansen

Progresjonsplan

  • en oversikt over hvordan barnehagen kan arbeide med digitale verktøy