Koding og kodetimen

Da har vi akkurat meldt på 5-6 års gruppa på kodetimen, og utfordrer andre barnehager til også å gjøre det.

Kodetimen er en time med programmering, ferdig tilrettelagt for barn i alle aldre fra barnehage til videregående. Det er gøy og motiverende, og gir både barn og voksne grunnleggende erfaring med koding og programmering på mange ulike måter. Les mer om dette på nettsida til Lær kidsa koding.

I barnehagen planlegger vi å kjøre «kodetimen» som en aktivitet en formiddag, og vi vil begynne med «Mine Robotvenner» (som er tilrettelagt for barnehagebarn).

Mine Robotvenner introduserer elevene for prinsippene bak programmering, og illustrerer behovet for funksjoner. Ved å bruke et forhåndsdefinert robotordforråd skal elevene styre hverandre gjennom forskjellige oppgaver, uten å diskutere dem først. Dette lærer elevene sammenhengen mellom symboler og handlinger, i tillegg til å gi verdifull innsikt i feilsøking.

Kodetimen kan gjennomføres i begynnelsen av desember, eller når det passer. Gjennomføringen krever lite forberedelser, da Kodeklubben har lagt ut ferdige opplegg klare til bruk.

Barnehagen gjennomførte et mer omfattende kodeprosjekt sammen med to andre barnehager i vår, men også der startet vi helt enkelt. Vår erfaring er at det er viktig å sette av god tid til den første «kodingen» av hverandre, for å forstå hva det er. Dette kan dere lese mer om her.