Katalog fra Info Vest forlag

[Innlegget inneholder reklame]

Kjekt å se sin egen bok i Info Vest forlag sin nye katalog – «Hvorfor har vi blå striper på armen? Temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn». Klikk her for å se hele katalogen.

Katalog fra Info Vest forlag
S. 48-49 i Info Vest forlag sin nyeste katalog.