Digital kreativitet i barnehagen

Kahoot quiz eller survey

Ønsker du å få en oversikt over personalets kompetanse eller meninger knyttet til et tema, f.eks. til å bruke på et personalmøte? I så fall kan jeg anbefale Kahoot.

. . .

Lag en Kahoot quiz eller survey

Kahoot gjør det er lett å lage en quiz eller en survey (undersøkelse) innenfor hvilket som helst tema. Gå til create.kahoot.it og logg deg inn. Velg Quiz eller Survey, og sett igang. Velg privat dersom du ikke ønsker at andre skal kunne bruke den. Anbefaler å bruke bilder med fribrukslisens (se mer om det i dette blogginnlegget). Hvis du velger å ikke sette inn bilder, velger Kahoot noen for deg.

Skjermklipp fra https://create.kahoot.it
Skjermklipp fra https://create.kahoot.it

Skjermklippene ovenfor er hentet fra en survey for å kartlegge kompetansen til en gruppe personer innenfor animasjon. På spørsmål 1 er det fire svaralternativ, mens på spørsmål 2 er det bare to alternativ. Dersom du skal lage en quiz, må du også definere hvilket svar som er det rette.

. . .

Spill en Kahoot quiz eller survey

Skjermklipp fra https://create.kahoot.it
Skjermklipp fra https://create.kahoot.it

Logg deg inn på create.kahoot.it og start Kahooten. Deltakerne går inn på kahoot.it, skriver pinkoden og velger et brukernavn.

Gruppen som deltar i Kahooten ser spørsmålene og valgalternativene på storskjerm, og bruker sin egen mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin til å velge et av svaralternativene. Når alle har svart får vi en oversikt over hvilke svaralternativ som har fått flest svar (på en survey) – eller en oversikt over hvem som har svart riktig og raskest (på en quiz).

Når Kahooten er gjennomført, kan resultatet lastes ned i ulike format. Dette er særlig aktuelt dersom Kahooten brukes for å få en oversikt over personalets kompetanse.

. . .

Lenker