Interessant artikkel om barn og dataspill

«Forskning tyder på at spilling har en rekke positive innvirkninger på barns kognitive utvikling. Man skal ikke se bort fra at det kunne vært lærerikt for en og annen i den eldre garde også. Og kanskje til og med litt gøy.» (Stavanger Aftenblad, 11.09.14)

Sitatet er hentet fra artikkelen «Mye spilling? Spill med, da!!» i Stavanger Aftenblad – følg lenka.