IKT-plan i barnehagen

Skjermklipp fra barnehagedelen av IKT-plan.

IKT-plan er oppdatert – og framstår nå i ny og utvidet versjon!

IKT-plan er en faglig ressurs om bruk av digitale verktøy for hele utdanningsløpet – fra barnehage t.o.m. videregående skole – fra IKT-senteret.

«På IKTplan.no finner du aktivitetsforslag til hvordan digitale verktøy kan brukes i utforsking, lek, læring og undring sammen med barna i barnehagen. Her finner du også kompetanseutviklingspakker i digital dømmekraft og kreativ bruk av digitale verktøy for personalet i barnehagen. Innholdet er utviklet i samarbeid med barnehageeiere, styrere, fagansvarlige og barnehagelærere.» (IKT-senteret)

Se IKTplan.no – Klikk på Barnehage for å finne innholdet tilpasset barnehagen.

IKT-plan og kompetansepakker

Det er utviklet to kompetansepakker for barnehagen: Digital dømmekraft og Digital kreativitet. Jeg har vært med å utvikle begge disse, og det har vært et spennende og lærerikt arbeid!

Digital dømmekraft

«Digital dømmekraft handler om evne til kritisk refleksjon, bl.a. knyttet til personvern, nettvett og opphavsrett.»

Kompetansepakken Digital dømmekraft er delt inn i tre hovedemner: PersonvernNettvettOpphavsrett. Målet med kompetansepakken er «å utvikle en felles forståelse for begrepet digital dømmekraft i personalgruppen» (IKTplan.no – Digital dømmekraft).

Digital kreativitet

«Digital kreativitet handler om skapende og kreative digitale aktiviteter, der barna deltar som aktive produsenter.»

Kompetansepakken Digital kreativitet er delt inn i tre hovedemner: Bilder Tegning – Lyd og film. Målet med kompetansepakken er «å styrke personalets kompetanse i pedagogisk bruk av digitale verktøy der barna involveres som aktive deltakere i prosessen – med fokus på bruk av egne bilder, tegninger, lyd og film i kreative digitale aktiviteter» (IKTplan.no – Digital kreativitet).