«Hvorfor har vi blå striper på armen?»

[Innlegget inneholder reklame]

Boka om temaperioder og prosjektarbeid med barnehagebarn, som jeg har skrevet, er snart i salg. Blir spennende å se det ferdige resultatet i bokform!

FramsideBoka består av 3 deler:

  • TEORI – om tema- og prosjektarbeid, barnemedvirkning, dokumentasjon m.m.
  • PRAKSIS – flere konkrete eksempler på temaperioder og prosjektarbeid for alle aldersgrupper i barnehagen, 0-6 åringer
  • METODER/VERKTØY – konkrete tips og bakgrunnsinformasjon

Eksemplene som presenteres i boka er hentet fra temaperioder og prosjektarbeid i Kleppe friluftsbarnehage som barna og personalet har arbeidet med over lengre tid (2-3 måneder). Personalet erfarer at dette gir barna anledning til og tid til å gå i dybden, og gjør det lettere å kunne tilby barna et stort mangfold av forskjellige aktiviteter innenfor temaet.

Digitale verktøy har en naturlig plass i de fleste temaperioder og prosjektarbeid, bl.a. i dokumentasjonsfasen. Boka «Hvorfor har vi blå striper på armen?» inneholder derfor også flere konkrete tips og ideer knyttet til kreativ og skapende bruk av digitale verktøy.

Boka «Hvorfor har vi blå striper på armen?» gis ut på Info Vest Forlag

Se flere blogginnlegg om boka her.