Helhetlig arbeid med IKT i barnehage

IKT-senteret inviterer til flere konferanser denne høsten om helhetlig arbeid med IKT i barnehage. IKT-plan er en del av innholdet på konferansene.

Følg lenka for mer informasjon: http://iktsenteret.no/aktuelt/konferanse-om-helhetlig-arbeid-med-ikt-i-skole-og-barnehage