FormKunst

Gerd Åsta Bones og Mike Naylor fra Matematikksenteret holdt kurs i Klepp kommune ang matematikk i barnehagen i dag. De viste blant annet nettressursen FormKunst: http://abacaba.org/kunst/ (utviklet av Matematikksenteret). Her kan barna eksperimentere med form og farge og lage mange ulike bilder.

Bilder laget i FormKunst

Disse bildene er laget i dette programmet av min datter på 11 år. Programmet fungerer kjempe fint også sammen med ganske små barnehagebarn, enten på en datamaskin eller på ei interaktiv tavle.

Ta inn hele skjermen 19.03.2012 162828.bmp
Her er «Smiley» – laget av mange sirkler i ulike farger, noen halvsirkler, og ei stjerne.
Ta inn hele skjermen 19.03.2012 170854.bmp
Dette er «Badesmiley» – laget av sirker, en firkant, en trekant, to stjernet, mange linjer og mange halvsirkler.

Klikk på en form: du kan velge farge, «dra» figuren hvor du vil, rotere den, gjøre den større eller mindre, kopiere den eller fjerne den. Bakgrunnsfargen kan også endres.

Anbefaler å prøve dette ut sammen med barna!