Den lille musa leter etter en venn 2

Den digitale fortellingen Den lille musa leter etter en venn er nå ferdig.

Den lille musa leter etter en venn

. . .

Redigering

3-4 åringene var med og redigerte sammen bildene og lyden og teksten i forrige uke. Først sjekket vi at det var de rette bildene. Så lastet vi over lyden fra diktafonen, via en kabel, til datamaskinen. Barna var svært opptatte av at lyden måtte være med, men de lurte litt på hvordan vi skulle få lyden over fra diktafonen til datamaskinen… Vi tok derfor denne delen veldig steg for steg, og fortalte hva som skjedde underveis. Barnehagen har ei interaktiv tavle, og da er det lett for barna å følge med på hva som skjer, og bl.a. legge merke til når datamaskinen «tenker» og vi må vente litt. Barna er glad i farger, og det var viktig at alle fargene ble representert på teksten som vi skrev. Så lagret vi, og første utkast av filmen var ferdig. Da vi så den, fant vi fort ut at lyden ikke helt stemte med bildene, men den finredigeringa ble vi enige om at jeg skulle ta meg av seinere.

I dag var filmen ferdig, og den endelige versjonen ble presentert for barna. De var veldig fornøyde, og stolte av seg selv! «Se, der e mi hånd!», «Den tok eg», «Det sa eg» og «Det sa du!» var kommentarer fra barna underveis.

. . .

Publisering

Så publiserte vi filmen på barnehagens nettside, og sendte en e-post til foreldrene. Så nå kan barna se filmen hjemme og. Bildene i denne filmen er helt supre for internett: en ser hendene til barna og dyra, men ikke noe mer. Lydopptaket bærer litt preg av å være tatt opp ute, for der er en del bakgrunnstøy (fra klærne), men ellers er det et godt opptak.

. . .

Første del av prosessen

Se det andre blogginnlegget om denne fortellingen.