Kategori: DigitalKompetanse

 • Vi vil bli Superetterforskere

  5-6 åringene har nettopp fått diplom av Lurifaks – for godt arbeid som Superetterforskere! Hva vil du etterforske, og hvordan kan du gjøre det? Vi undersøker, sammenlikner, tester og prøver. Bruk alle sanser. Tenk gjennom: Hvem er det egentlig som snakker? Vi kan undersøke og etterforske akkurat hva vi vil. VÆR LUR! Da er vi Superetterforskere. . . . En…

 • NKUL 2013

  En oppsummering av mine egne inntrykk og læringsutbyttet fra 3 spennende konferansedager på NKUL 2013. Her er en kortversjon, sett fra mitt barnehagefaglige IKT-ståsted. Konferansen ble åpnet av Kristin Halvorsen. Hun var opptatt av viktigheten av at barna utvikler nødvendig kreativitet og kritisk bruk av de digitale verktøyene – det viktigste er ikke verktøyene, men hvordan de…

 • Konferanse på Sandvika vgs

  I dag holdt jeg et innlegg på en faglig bra sammensatt konferanse på Sandvika vgs: «Fra kreative lydopptak til animasjonsfilm i barnehagen». Hvordan kan personalet styrke barnas digitale kompetanse, på en lekende, utforskende og kreativ måte? Hva passer for de yngste barna, og hva med de eldste? Jeg startet med å presentere progresjonsplanen som boka Del…

 • Lær kidsa koding

  Aktuelt nytt nettsted: kidsakoder.no Jeg er opptatt av at vi allerede i barnehagen må lære barna å bruke datamaskinen og de digitale verktøyene som allsidige verktøy, og at vi må lære barna å produsere egne ting ved hjelp av de digitale verktøyene (skape bilder av kunstverk, lage animasjonsfilmer, egne bøker, spill m.m.). Mulighetene er så mange! Jeg…

 • Nettverkssamlinger for IKT-ansvarlige

  I Klepp kommune har vi nylig startet med nettverkssamlinger for IKT-ansvarlige i barnehagene. En viktig målsetning med nettverket er å utveksle erfaringer og dele ideer med hverandre. En annen viktig målsetning er å øke den enkeltes og barnehagenes totale kompetanse. Alle barnehagene i kommunen er representert, både de kommunale og de private. Både skolene og…

 • Nettbrett og digitale enheter i barnehagen

  To interessante program om barn og nettbrett: Lytt til Kulturnytt på NRK P2 5. juli eller Kulturnytt Debatt. . . . Reflekterte voksne Et viktig stikkord for meg er: reflekterte voksne som er bevisste på bruken av ulike digitale enheter. Dette gjelder både mht tidsbruk og mht hvilket innhold som tilbys barna. Dataspill har sin verdi, og det finnes…