Digital dømmekraft på DAB 2018

Digital Arena Barnehage 2018: En konferanse om digital praksis i barnehagen – lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy. (dab.imtec.org) Jeg skal lede fagseminar 2E om digital dømmekraft på DAB 2018 i uke 11 (i Bodø, Oslo og Hamar). Mari Fagerheim skal lede det samme seminaret på i uke Continue reading Digital dømmekraft på DAB 2018