Nettvett i barnehagen

Kleppe friluftsbarnehage har deltatt i FORUTS barneaksjon i svært mange år, også i år. Vi er svært godt fornøyd med opplegget! I år har særlig Minki og Monki blitt svært populære blant barna. 3-4 åringene har bl.a. sett og lyttet til «Monki-sangen!» av Bonanza Kidz flere ganger, og de synes både sangen og filmen er helt Continue reading Nettvett i barnehagen

Digital teknologi

Her er noen av lysbildene fra presentasjonen jeg hadde på NKULs Barnehagedag  i Trondheim 7. mai, der jeg snakket om skapende og kreativ bruk av digitale verktøy – digital teknologi. Digital teknologi åpner for mange ulike aktiviteter der barna og personalet kan være skapende og kreative sammen, med utgangspunkt i Continue reading Digital teknologi

Førsteutkast til ny Rammeplan fra 2015

Har nylig lest gjennom førsteutkast til ny Rammeplan for barnehagen fra 2015, som ble publisert 22.11.13 på Udir.no 1.2 BARNEHAGENS OPPGAVER – Barns grunnleggende erfaringer Medvirkning Jeg liker at medskaping blir definert som en side ved medvirkning «som innebærer at barn får erfaring med å bli sett som mennesker som Continue reading Førsteutkast til ny Rammeplan fra 2015

Barns medvirkning

– Digitale verktøy må integreres i det pedagogiske arbeidet med barna – som naturlige verktøy! Dette er et sitat hentet fra en presentasjon jeg hadde på en Workshop om digital kompetanse i barnehagen og i barnehagelærerutdanninga, på IKT-senteret for ca en mnd siden. Les mer på bloggen Digital Samlingsstund.  

Læreren, didaktikken og digitale verktøy

Sitter og surfer og leser om digital didaktikk i forbindelse med ei oppgave i studiet. Var innom bloggen til Eva Bratvold, og fant denne You Tube-filmen fra Musikkpedagogikk.no. Siste del av filmen oppsummerer alt: «SKOLEN (og barnehagen) UTVIKLER GOD DIDAKTIKK I LYS AV NYE MULIGHETER KOMBINERT MED DET BESTE AV Continue reading Læreren, didaktikken og digitale verktøy

NKUL 2013

En oppsummering av mine egne inntrykk og læringsutbyttet fra 3 spennende konferansedager, for min egen del. Her er en kortversjon, sett fra mitt barnehagefaglige IKT-ståsted. Konferansen ble åpnet av Kristin Halvorsen. Hun var opptatt av viktigheten av at barna utvikler nødvendig kreativitet og kritisk bruk av de digitale verktøyene – det viktigste Continue reading NKUL 2013

Digital kompetanse i barnehagen

«Digital kompetanse i barnehagen handler om å koble sammen pedagogikk, teknologi og ulike kunnskaper, ferdigheter og holdninger.» (Superetterforskerne s. 5) «Digital kompetanse i barnehagen omfatter å integrere IKT på en relevant, sikker og motiverende måte i arbeidet med rammeplanens innhold og oppgaver.» (Superetterforskerne s. 9) Følg gjerne etikettene nederst for Continue reading Digital kompetanse i barnehagen

Barnehageprogram NKUL 2013

NKUL 2013 = Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (6. – 8. mai på NTNU i Trondheim) «NKUL har alltid deltakere som arbeider i barnehage, men har hatt lite stoff for denne gruppen. Det finnes mange spennende IKT-prosjekter i barnehagesektoren for tiden. Programkomiteen har derfor satt Continue reading Barnehageprogram NKUL 2013