Barn og digitale medier

– La gjerne barna være eksperter. Men vær interessert i hva de gjør. Be dem gjerne fortelle hva som skjer og hva det er som gjør at de liker det så godt. Nettbrettet kan være en inngang til en god samtale. Delta, og la barna reflektere over egen mediebruk.

Dette forteller Barbro Hardersen i et intervju i Familieverden – følg lenka og les mer.