Barn og data

[Innlegget inneholder reklame]

Artikkel fra barnehagen og om boka mi i fredagens Jærblad. Klikk her for å lese artikkelen.