Barn blogger

Se bloggen til barna i Kulturparken barnehage, følg lenka.

Ann-Hege L. Waterhouse (Høgskolelektor og førstelektorstipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus) har beskrevet prosjektet i bloggen hennes, følg lenka.